Aten brukar kallas för den västerländska kulturens och demokratins vagga. Det var stadsstaten där vi inte bara såg västerländsk filosofi födas med Platon och Aristoteles utan även en kulturell renässans.

Än idag finns det flera kvarlevande monument från tiden, där det mest kända är templet Parthenon som i stora delar än idag står kvar på Akropolis klippan i Aten. Detta trots att byggnaden flera gånger förstörts och återuppbyggts under årens lopp.

Parthenon beräknas ha färdigställts 433 år f.Kr. som en hyllning till vishetens och krigets gudinna Athena. Under de kommande årtusendena användes dock byggnaden till många andra ändamål som både kristen kyrka, muslimsk moské och krutlager i och med flera krig och maktbyten i staden.

Om man på sin resa till Aten vill uppleva dess historiska och kulturella betydelse så är dock en resta till Akropolis ett måste. Där finner man Parthenon och ruinerna av även en stor mängd andra byggnader och monument som än idag står där. Platsen har även utnämnts till ett världsarv av FN och är starkt skyddat i grekisk lag.